Przejdź do treści
Co to jest DDA?

Co to jest DDA?

  Dorosłe dzieci alkoholików, zwane również jako DDA, to grupa osób, której życie w dzieciństwie i młodości było silnie naznaczone alkoholizmem jednego lub obu rodziców.  To osoby, które często doświadczyły trudnych sytuacji rodzinnych, w tym przemoc, zaniedbywanie czy emocjonalne nadużycia. DDA często doświadczają trudności w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, mają problemy z niskim poczuciem własnej wartości i radzeniem sobie z emocjami. 

  DDA co to znaczy? To skrót od angielskiego terminu Adult Children of Alcoholics (Dorosłe Dzieci Alkoholików), który określa ludzi, którzy dorastali w rodzinie, w której alkohol, a właściwie uzależnienie od niego przez co najmniej jednego z członków odgrywał znaczącą rolę. DDA to nie tylko ludzie, którzy sami zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, ale przede wszystkim osoby, które doświadczyły negatywnych skutków alkoholizmu w swoim otoczeniu. Uzależnienie od alkoholu jest u takich osób problemem wtórnym, wynikającym z nabytych z dzieciństwa negatywnych wzorców, oraz doznanych traum powodujących napięcie, które osoba z DDA próbuje rozładować alkoholem, co kończy się wpadaniem w błędne koło, które może ciągnąć się pokoleniami.

   

  Czy DDA jest częstym problemem?

  DDA to bardzo powszechne zjawisko, ale wciąż trudno o nim mówić otwarcie i szukać pomocy. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich trudności w relacjach, emocjonalne problemy, pociąg do używek i innych uzależniających zachować i kłopoty z niskim poczuciem własnej wartości mogą wynikać z doświadczeń związanych z alkoholizmem rodziców. Trudności nastręcza też problem ze znalezieniem zrozumienia u osób, które nie zetknęły się w dzieciństwie z problemem alkoholowym, jedynie doświadczenie tego samemu pozwala zrozumieć, co to znaczy DDA. A bez empatyzującego otoczenia, które dawałoby poczucie wsparcia osobom z DDA może wydawać się, że nie ma dla nich nadziei. Dlatego tak ważne jest, aby zwiększać świadomość na temat tego, co to jest DDA i dostępności terapii dla osób zmagających się z tym problemem.

  Terapia DDA

  Terapia DDA w Warszawie to jedna z najlepszych opcji dla osób, które chcą uzyskać wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z traumą związaną z alkoholizmem rodziców. Terapia DDA koncentruje się na poznaniu i zrozumieniu, jak traumatyczne wydarzenia wpłynęły na życie osób dorosłych, które były wychowywane przez alkoholików. W trakcie terapii uczestnicy mają okazję do rozmów na temat swoich przeżyć oraz do zrozumienia, jak te przeżycia wpłynęły na ich życie. Specjaliści w terapii DDA wiedzą, w jaki sposób pomóc wypracowywać nowe, zdrowe nawyki i dzięki temu znów cieszyć się pełnią życia.

   

  Podsumowując — co to DDA? To osoby, które w swoim dzieciństwie i młodości doświadczyły negatywnych skutków alkoholizmu rodziców. Terapia DDA w Warszawie to jedna z najlepszych opcji dla osób, które chcą uzyskać wsparcie i pomoc w radzeniu sobie z traumą związaną z alkoholizmem rodziców. DDA to wciąż temat tabu, ale coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest szukanie pomocy i wsparcia w radzeniu sobie z doświadczonymi traumatycznymi wydarzeń. Wraz ze wzrostem świadomości społecznej na temat tego, co to jest DDA, wzrasta też dostępność terapii, a postęp psychologii, powoduje, że terapia DDA w Warszawie jest nie tylko dostępna, ale też bardzo skuteczna.