Przejdź do treści
Co to jest SQAS?

Co to jest SQAS?

  badanie

   

   

  Jakość oraz bezpieczeństwo są ważne, zarówno w branży logistycznej jak i chemicznej. By mieć pewność, że wszystkie procedury bezpieczeństwa zostały zachowane, ważne jest wdrażanie SQAS. Czym ono jest i czemu jest tak ważne?

  Co to SQAS?

  SQAS to inaczej System badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości. Jest on najczęściej wykorzystywany w branży chemicznej, a także logistycznej, podczas przeładunku oraz transportu towarów. Chodzi głównie o produkty, półprodukty oraz surowce, które są przewożone z fabryk do laboratoriów chemicznych. SQAS zakłada bezpieczeństwo przewożonych towarów, ale również ochronę pracowników oraz środowiska naturalnego. Niektóre półprodukty mogą być niebezpieczne dla natury, dlatego muszą być odpowiednio zabezpieczone.

  System bezpieczeństwa uwzględnia również sposoby transportu pod kątem przewożonych substancji. Niezależnie od tego, czy jest to transport morski, czy lądowy, zawsze powinno się zachować wszystkie punkty związane z bezpieczeństwem oraz jakością.

  SQAS polega również na wspieraniu przedsiębiorców we wdrażaniu środków bezpieczeństwa, koniecznych do działania firmy. Wprowadzane są również ulepszenia oraz unowocześnione sposoby pakowania i transportu, dla zachowania pełnej jakości surowców chemicznych.

  Jeśli chodzi o SQAS – co to jest i czemu jest tak ważne, można powiedzieć, że to narzędzie służące do wprowadzania zmian w jakości transportu produktów i surowców chemicznych różnymi środkami transportu. Na podstawie tych wytycznych przedsiębiorcy mogą dopasować pracę magazynu oraz floty do zaleceń. Co prawda samo SQAS nie zagwarantuje jakości wykonywanej usługi, ale na pewno pomoże w ocenie transportu, sposobu pakowania i obchodzenia się z niebezpiecznymi i chemicznymi towarami. Po ocenie badania zostają przesłane do klienta, który na ich podstawie może wprowadzić konieczne zmiany.

  Wdrażanie SQAS

  Wdrażanie SQAS polega na jednorodnej, a także obiektywnej ocenie niezależnych biegłych, którzy sprawdzają jakość oraz bezpieczeństwo środowiska logistycznego usługobiorcy.  Na podstawie obserwacji generowany jest raport, który później publikowany jest na stronie CEFIC na okres trzech lat. Kwestionariusz ten dotyczy kilku ważnych aktywności, które są związane z logistyką lądową i dystrybucją chemiczną. Obszarami, które znajdują się w kwestionariuszu, są: zdrowie oraz środowiskowy sprzęt, bezpieczeństwo, zarządzanie logistyką, ochrona oraz zabezpieczenia, inspekcja terenu. Ostatni punkt związany jest ze sprawdzaniem środowiska znajdującego się w pobliżu firmy, która zajmuje się transportem chemikaliów. Sprawdzane są okolice, by stwierdzić, czy nie ma niebezpiecznych wycieków do rzek i gleby.

  Po zapoznaniu się z raportem, przedsiębiorstwa chemiczne mogą same wybrać usługobiorcę, który zajmie się transportem półproduktów.

  Wdrożenie SQS jest ważne, ponieważ jest to informacja dla przedsiębiorstw chemicznych, czy dany usługodawca logistyczny jest godny zaufania, a także czy spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. To istotne, jeśli dana firma chce zlecić wykonanie usługi komuś godnemu zaufania, dla którego zarówno środowisko jak i jakość towaru jest bardzo ważna. 

  Co ważne system SQAS to bardzo ważna i rzetelna informacja dla samych firm logistycznych. Mogą one sprawdzić, czy wykonywane przez nich usługi faktycznie odpowiadają wszystkim normom. 

  SQAS zwiększa również bezpieczeństwo podczas przewożenia materiałów chemicznych, które mogą wpłynąć na środowisko naturalne. Dzięki temu mamy pewność, że do gleby oraz rzek nie dostaną się żadne chemiczne półprodukty. To również instrument, który pozwoli na wzrost konkurencyjność wśród innych firm logistycznych. Posiadając certyfikat jakości możemy liczyć na znacznie więcej zleceń, związanych z transportem półproduktów chemicznych. Wdrażając SQAS zmniejsza się również ilość niechcianych wypadków z udziałem pracowników, co zwiększa bezpieczeństwo pracy. 

  Sprawdzenie bezpieczeństwa i wdrożenie SQAS można zamówić u firm, które zajmują się na co dzień kontrolowaniem firm transportowych.