Przejdź do treści
Co zrobić z olejem z frytkownicy?

Co zrobić z olejem z frytkownicy?

  Smażenie na tłuszczu jest jedną z najpopularniejszych metod obróbki termicznej żywności. Jednak kilkukrotne jego podgrzewanie powoduje, iż olej traci swoje właściwości oraz dochodzi do gromadzenia się toksycznych substancji mających szkodliwy wpływ na zdrowie. Związki o charakterze mutagennym oraz kancerogennym, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), czy heterocykliczne aminy aromatyczne (HAA) mają również negatywny wpływ na środowisko naturalne. W szczególności z dużymi ilościami oleju pochodzącego z frytkownicy spotykają się osoby prowadzące własne biznesy, takie jak restauracje, bary, food trucki, czy bistra. Co zatem zrobić ze zużytym olejem z frytkownicy w poszanowaniu środowiska i z dbałością o zdrowie wszystkich mających kontakt z tłuszczem? Oraz dlaczego jest to ważne? 

  Podkreślenie znaczenia pozbycia się frytury 

  Zużyty olej nie powinien być wylewany do zlewu, czy toalety, gdyż taki zabieg może być przyczyną wielu problemów. Przede wszystkim zużyty tłuszcz osadza się i z czasem twardnieje w rurach odpływowych, co skutkuje zmniejszeniem przepustowości oraz może przyczynić się do zatkania. Prowadzi to do powstawania dodatkowych kosztów związanych z naprawą lub wymianą w kanalizacji miejskiej. Ponadto, pozbywanie się frytury w taki sposób jest zabronione i surowo karane. Zużyty olej z frytkownicy to odpad uznawany za niebezpieczny dla środowiska, ponieważ powoduje zanieczyszczenie gleby i jej skażenie. 

  Co zrobić z olejem z frytkownicy? 

  Jednym z możliwych oraz odpowiedzialnych w stosunku do zdrowia oraz środowiska sposobów jest współpraca z zewnętrzną firmą zajmującą się skupem i wywozem zużytego tłuszczu. Na rynku swoje usługi oferuje firma Euro Eco Polska, https://euro-eko-polska.pl. Działająca od wielu lat na rynku firma jest gwarancją, iż zgromadzone odpady zostaną wywiezione i poddane recyklingowi zgodnie z przepisami prawa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Kooperacja z profesjonalistami pozwoli również na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy, między innymi dzięki dostarczaniu pojemników o dostosowanej do indywidualnych potrzeb wielkości na olej przekazywany do utylizacji. Co więcej, świadczone usługi charakteryzujące się wysoką jakością mają ogólnopolski zasięg, dlatego też nie trzeba martwić się o dojazd i przekazanie zużytej frytury, bowiem firma o to zadba. Skup frytury wiąże się również z elastycznością poprzez dostosowaniem do wybranej przez właściciela daty oraz godziny odbioru. 

  Odpowiednie postępowanie ze zużytym olejem z frytkownicy 

  Większość osób nie wie, co zrobić ze zużytym olejem z frytkownicy oraz jakie są możliwości. Przekazanie tłuszczu wyspecjalizowanej firmie da pewność, iż zostanie on poddany procesowi recyklingu. Zebrane odpady przez doświadczonych kierowców przewożone są w specjalistycznych pojazdach, które zabezpieczone są przed niekontrolowanymi rozlewami oleju. Zużyty olej po odbiorze jest kierowany do specjalistycznych zakładów, w których podejmowane są działania, takie jak oczyszczanie. Dzięki temu zużyty odpad może być wykorzystany do produkcji biopaliw, czy oleju opałowego. Jest to zabieg, który ma wiele korzyści dla środowiska naturalnego, kształtuje oraz wspiera postawy ekologiczne oraz chroni przed szkodliwymi związkami, które kumulują się pod wpływem wysokiej temperatury. To chroni nie tylko planetę, ale także zdrowie ludzi, którzy nie są narażeni na kontakt z toksycznymi substancjami będących przyczyną wielu chorób, między innymi nowotworów.  

  Właściwy sposób utylizowania zużytego oleju z frytkownicy wbrew pozorom jest ważnym zabiegiem, o który trzeba zadbać z należytą starannością. Dlatego też każdy właściciel miejsca, w którym gromadzony jest tłuszcz po procesie smażenia, powinien zadbać o bezpieczną utylizację. Decyzja o współpracy z zewnętrzną firmą daje wiele korzyści pod względem dbałości o zdrowie osób mających kontakt z tłuszczem oraz poszanowania środowiska naturalnego. Proces przekazu zużytego oleju jest szybki oraz wygodny i odbywający się w elastycznych godzinach.