Przejdź do treści
Jak efektywnie zarządzać magazynem?

Jak efektywnie zarządzać magazynem?

  Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że funkcjonowanie magazynu jest znacznie bardziej złożonym procesem, niż mogłoby się wydawać. W najprostszym możliwym ujęciu na jego efektywność składa się wiele czynników. Doskonałymi przykładami mogą być: zminimalizowanie czasu trwania operacji wewnątrzmagazynowych czy obsługiwanie niezbędnej do pracy magazynu ilości zapasów. Jak zarządzać magazynem?

  Układ magazynu 

  Zalecane jest przede wszystkim, by projekt logistyczny magazynu był sporządzany na bazie danych zdobytych z przeprowadzonych fachowych analiz, które dotyczą sposobu przepływu poszczególnych materiałów. Nie można oczywiście zapomnieć o tym, aby wykazywał zgodność z systemami wykorzystywanymi przez przedsiębiorstwo do składowania towarów. 

  Należy zaznaczyć, że układ magazynu musi właściwie odzwierciedlać ważne zasady odpowiedniego składowania. Istotne znaczenie będzie miało także zagwarantowanie prawidłowego balansu między pojemnością magazynową a płynnością obsługi określonych ładunków. Warto unikać ryzyka związanego z występowaniem wąskich gardeł. Godny uwagi jest fakt, że położenie ważnych stref magazynowych, a także zastosowana metoda rozmieszczania zapasów w danym obiekcie muszą pozwalać na skuteczne przeprowadzanie procesu składowania.

  Ponadto optymalizację pojemności magazynu bardzo często utożsamia się z jego efektywnym zarządzaniem. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że obecnie można korzystać z ogromnej liczby metod pozwalających na maksymalizowanie pojemności składowania. Oczywiście, powodzenie ich wdrożenia będzie uzależnione od ogromnej liczby zmiennych. Doskonałym przykładem może być charakterystyka produktów, które są obsługiwane w magazynie.

  Zarządzenie codzienną pracą magazynu 

  Przedsiębiorcy bardzo często zastanawiają się, jak skutecznie zarządzać magazynem. Należy w tym celu zagwarantować zarówno poprawność, jak i płynność działania praktycznie wszystkich procesów, które składają się na codzienną pracę.

  Trzeba pamiętać o precyzyjnym rozporządzaniu zapasami. W tym aspekcie nieoceniona będzie pomoc WMA, czyli aplikacji do mobilnego zarządzania magazynem. Należy mieć świadomość, że odpowiednie oprogramowanie magazynowe pozwala pracownikom śledzić zapasy praktycznie na każdym etapie łańcucha dostaw. Jest to możliwe dzięki temu, że dane aktualizowane są w czasie rzeczywistym.

  Kolejną istotną kwestią, którą powinny uwzględnić osoby planujące skutecznie zarządzać magazynem, jest płynna realizacja procesu kompletacji zamówień. Jak wiadomo, przygotowywanie ich realizacji to nie tylko najbardziej newralgiczny, ale również generujący najwyższe koszty punkt codziennej działalności każdego obiektu tego typu. Bardzo ważne jest zatem zagwarantowanie jego optymalnego przebiegu. Zdecydowanie najlepszym możliwym rozwiązaniem będzie korzystanie ze sprawdzonych oprogramowań przeznaczonych do zarządzania magazynem.

  Warto zaznaczyć, że programy dzięki swoim funkcjonalnościom mogą pomóc w opracowaniu najbardziej efektywnego sposobu pobierania zamówień. W ten sposób możliwe będzie zaplanowanie maksymalnie wydajnej pracy poszczególnych operatorów. Przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani zaopatrzeniem się w wysokiej jakości system do zarządzania magazynem, powinni dokładnie zapoznać się ze stroną: inlogica.com.

  O czym jeszcze należy pamiętać?

  Jak dobrze zarządzać magazynem? Istotne znaczenie ma wyszkolona oraz zmotywowana kadra pracownicza. Należy mieć świadomość, że nawet najlepiej zorganizowane magazyny pod względem logistycznym nie będą mogły funkcjonować w wydajny sposób bez właściwie zaangażowanego, a zarazem wykwalifikowanego personelu. Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że systematyczne szkolenia oraz motywowanie pracowników zagwarantuje zarówno większą produktywność całego obiektu, jak i przełożą się na znaczny wzrost korzyści finansowych danej firmy. Bardzo ważne jest także analizowanie wydajności wszystkich realizowanych procesów. Przedsiębiorcy przeważnie zapominają o określaniu odpowiednich wskaźników KPI, a później mierzeniu ich.