Przejdź do treści
Jak uzyskać certyfikat ISO 27001?

Jak uzyskać certyfikat ISO 27001?

  certyfikat

  W dobie wszechobecnej cyfryzacji każdy jej aspekt nabiera nowego znaczenia, w tym bezpieczeństwo danych. Teoretycznie rzecz biorąc, im większa organizacja i większe znaczenie zasobów cyfrowych tym dokładniej strzeże ona swojego banku informacji, czyli jest w stanie opracować ściślejsze procedury przepływu informacji i dysponować środkami pozwalającymi na uszczelnienie zasobów. 

  Bezpieczeństwo informacji w organizacjach

  Ochrona informacji wrażliwych z punktu widzenia danej firmy ma szczególne znaczenie dla jej funkcjonowania i konkurencyjności na rynku. Bez względu na branżę, w jakiej dana organizacja egzystuje, każdy element ochrony informacji ma znaczenie. Wyłom w bezpieczeństwie danych może obniżyć jej konkurencyjność, wpłynąć na warunki zawieranych kontraktów, obniżyć poziom sprzedaży, wpłynąć na ewentualne roszczenia odszkodowawcze. Źle zabezpieczone procedury i dokumenty mogą wypłynąć na zewnątrz, docierając w niepowołane ręce. W zależności od obszaru oddziaływania, skutki braku właściwego nadzoru nad zasobami wiedzy organizacji w krótkim czasie mogą zmienić jej pozycję na rynku. 

  Z powodu niewłaściwej ochrony informacji cierpią również pracownicy. Zmienia się ich pozycja na rynku pracy, często rujnuje wieloletnie dokonania, obniża się ich potencjał materialny. Właściwie każdy aspekt działalności organizacji może zmienić się wraz z kolejnym naruszeniem bezpieczeństwa informacji. 

  Wdrożenie ISO 27001

  Lekarstwem na zagrożenia towarzyszące gromadzeniu i przepływom informacji w organizacjach jest wdrożenie ISO 27001. To międzynarodowa norma przeznaczona do zarządzania bezpieczeństwem informacji. Określa ona w niezwykle szczegółowy sposób wymagania dotyczące wdrażania, utrzymania, monitorowania oraz doskonalenia systemów zarządzania informacją, chroniąc w ten sposób wszelkiego rodzaju zasoby danych. Norma ISO 27001 reguluje zasady polityki bezpieczeństwa w organizacji, klasyfikuje dane, zarządza kontrolą dostępu do systemu informatycznego. 

  Jak uzyskać certyfikat ISO 27001?

  Aby uzyskać certyfikat ISO 27001, dana organizacja musi wcześniej wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji SZBI, a następnie poddać się certyfikacji. Zanim jednak organizacja zdecyduje się na proces certyfikacji, ostatecznej warto zlecić niezależny audyt zewnętrzny, który zweryfikuje wdrożony już system z cechami samego certyfikatu ISO 27001. Na rynku usług certyfikacyjnych dostępne są firmy wykonujące tego rodzaju zewnętrzny audyt pod kątem wdrażania systemu ISO. Jednocześnie, w ślad za audytem, powstaje raport z rekomendacjami naprawczymi, które prowadzą do ostatecznego efektu jakim jest pozyskanie certyfikatu ISO 27001, ale przede wszystkim werbalizują działania, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa informacji w organizacji. 

  Wdrażanie ISO 27001 w organizacji

  O tym jak uzyskać ISO 27001 mówią same procedury certyfikacji. Proces wdrażania składa się z kilku etapów, jednym z nich jest szkolenie kadry zarządzającej organizacją oraz pracowników. Niezbędne jest również usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji, która ostatecznie usprawnia, przyspiesza i weryfikuje procesy decyzyjne. 

  Wdrażanie procesu certyfikacji dzieli się na kilka etapów:

  • audytu wstępnego zakończonego identyfikacją wymagań niezbędnych do wprowadzenia w procesie 
  • opracowania, a następnie wdrożenia dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji
  • szkolenia kadry zarządczej oraz wyznaczonych pracowników, w skład których wchodzi administrator bezpieczeństwa informacji  oraz przedstawiciel audytora zewnętrznego
  • audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ze zbiorem konkretnych działań korygujących system i zapobiegających przerwaniu struktur systemu, wszystko pod kątem cech normy ISO 27001
  • działań poaudytowych 
  • procesu bezpośredniego audytu certyfikującego 

  Wdrażanie ISO 27001 zbieżne jest systemem zarządzania jakością istniejącą już w wielu organizacjach. Zbieżność i kompatybilność obu systemów tworzy siatkę zależności ograniczającą koszty certyfikacji i dalszego procesu funkcjonowania firmy w myśl tego zewnętrznego systemu.