Przejdź do treści
Kiedy potrzebny jest geodeta?

Kiedy potrzebny jest geodeta?

  geodeta

  Podczas budowy domu niezbędne jest korzystanie z usług wielu różnych specjalistów. Jedną z ważniejszych usług, bez których nie obędzie się żadna budowa, jest geodezja (Wrocław). To właśnie od geodety w dużej mierze zależy, w jakim dokładnym miejscu stanie budynek czy w jaki sposób rozmieszczone zostaną fundamenty. Specjalista ten towarzyszy podczas budowy domu od początku aż do jej zakończenia. Warto jednak wiedzieć, w jakich konkretnych sytuacjach pomoc geodety może okazać się przydatna, a nawet niezbędna.

  Geodeta — do czego jest potrzebny?

  Głównym zadaniem geodety jest wykonywanie niezbędnych pomiarów oraz ich późniejsze analizowanie. Najczęściej można spotkać go podczas projektowania dróg czy chodników. Nie oznacza to jednak, że geodezja (Wrocław) przydaje się tylko w sferze publicznej. Bez fachowca specjalizującego się w tej dziedzinie nie powstanie żaden budynek. To właśnie on sporządza mapy dla projektowanych domów. Odpowiada także za dokładne rozplanowanie wszelkich elementów znajdujących się na działce.

  Z usług geodety warto skorzystać jeszcze przed zakupem działki. Może on okazać się pomocny, jeśli ktoś ma wątpliwości, czy granice działki zgadzają się z tym, co mówił sprzedający. Ponadto geodeta pomoże w dokładnym wyznaczeniu ogrodzenia, które będzie oddzielać działkę od tych sąsiadujących. Specjalista ten okaże się także niezbędny w sytuacji, gdy trzeba będzie wykonać tyczenie budynku, zgodnie z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki.

  Mapa do celów projektowych — co warto wiedzieć?

  Jednym z najważniejszych dokumentów, jakie są niezbędne podczas budowy domu, jest mapa do celów projektowych. To właśnie na niej wytyczone są dokładne granice działki, obrysy budynków, ukształtowanie terenu czy niezbędne pomiary. Inwestor musi zakupić taką mapę w starostwie lub urzędzie gminy. Następnie należy przekazać ją geodecie, którego celem jest adaptacja mapy. Sprawdzi on faktyczne wymiary działki a w razie potrzeby naniesie niezbędne zmiany.

  W ten właśnie sposób powstaje dokładna mapa projektowa w skali 1:500. W dokumencie można znaleźć dokładne wymiary budynku oraz planowanych zabudowań, odległość budynku od granic działki, miejsca, w których znajdują się przyłącza, a także sposób odprowadzania ścieków. Następnie tak przygotowaną mapę należy przekazać architektowi, który dokonuje adaptacji projektu lub projektuje planowany budynek.

  Geodeta na budowie

  Geodezja (Wrocław) nie kończy się na samym stworzeniu mapy. Geodeta będzie obecny na placu budowy przez cały czas. Jego głównym zadaniem jest naniesienie i wyznaczenie na placu budowy punktów, na podstawie których będzie można rozplanować ułożenie ścian zewnętrznych oraz innych elementów. Specjalista ten dokonuje tego na podstawie czterech punktów granicznych pod postacią słupków (znaki geodezyjne). Ponadto geodeta musi być również obecny podczas oddawania budynku do użytku. Przeprowadza on dokładną kontrolę budynku oraz wszelkiego rodzaju przyłączy znajdujących się na działce.