Przejdź do treści
Gazety we Wrocławiu

Gazety we Wrocławiu

    Przeglądając listę, która prezentuje wszystkie wydawane gazety we Wrocławiu, łatwo ulec złudnemu wrażeniu, że jest ich tak dużo, iż nie sposób o nich wszystkich wspomnieć – trudno nawet wszystkie wymienić. Gdyby jednak uściślić tę listę, trzymając się bardzo dokładnej definicji gazety, okazałoby się, że istnieją dwie najważniejsze gazety we Wrocławiu. Gazeta to, zgodnie z definicją, czasopismo, które ukazuje się częściej niż raz w tygodniu, przeważnie codziennie. Nie każde czasopismo jest zatem gazetą.

    Dwie najpopularniejsze gazety we Wrocławiu to Gazeta Wrocławska i Gazeta Wyborcza. Pierwsza z nich ma bardziej lokalny charakter. Powstała bowiem w tym mieście i jest, jak się zdaje, jego częścią. Gazeta Wrocławska jest wydawana od 1948 roku, a jej pełen tytuł brzmi Polska Gazeta Wrocławska. Taki tytuł nadano gazecie w 2007. Obecnie jest ona wydawana w ramach dziennika „Polska”, który powstaje przy współpracy z brytyjskimi gazetami „The Times”. Oprócz opisu najważniejszych informacji lokalnych, dużą rolę odgrywają tu informacje ze świata. Gazeta ta ulegała bowiem na przestrzeni lat licznym przekształceniom. W czasach PRL stała się ona organem Komitetu

    Wojewódzkiego PZPR we Wrocławiu i nosiła wówczas inny tytuł. Nadano jej nazwę „Gazeta Robotnicza”. Dopiero w 1990 roku powrócono do pierwotnej nazwy. Przede wszystkim, aby odciąć się od „partyjnej” historii tej gazety. Od 2004 roku, głównie z powodu przejęcia dwóch konkurencyjnych gazet we Wrocławiu – „Słowa Polskiego” i „Wieczoru Wrocławia” – Gazeta Wrocławska przez trzy lata nosiła nazwę „Słowo Polskie-Gazeta Wrocławska”. „Słowo Polskie” w przeszłości było również ważnym dziennikiem. Gazeta ta była wydawana w latach 1945-2004. Tytuł ten nawiązywał do gazety wydawanej przed wojną we Lwowie. Nic w tym dziwnego: dużą część mieszkańców Wrocławia stanowili po 1945 roku wysiedleńcy z okolic Lwowa. Jeśli myśleć o historii gazet we Wrocławiu, to podobną rolę, co „Słowo Polskie” spełniał „Wieczór Wrocławski” wydawany 1967-2004. Obecnym redaktorem naczelnym jest Arkadiusz Franas. Jeśli chodzi o gazety we Wrocławiu, to – zgodnie z tym, co zostało wcześniej napisane” – ważną rolę odgrywa obecnie w tym kontekście „wrocławskie” wydanie Gazety Wyborcze z lokalnymi informacjami z Wrocławia. Redaktorem naczelnym ogólnopolskiego wydania Gazety Wyborczej jest Adam Michnik. Z ważnych i liczących się na arenie ogólnopolskiej gazet we Wrocławiu, wymienić należy również te, które są istotne w wielu miejscach w Polsce, nie tylko we Wrocławiu. Chodzi o gazetę „Rzeczpospolita” oraz „Gazeta Prawna”. Podobnie jak i w całej Polsce, dużą rolę, jeśli chodzi o gazety we Wrocławiu, odgrywają codzienne gazety typu „Fakt” czy „Super Express. Zawierają one, oprócz tej części wspólnej dla całej Polski, wkładki lokalne, gdzie można znaleźć wiele informacji z życia miasta.

    Gazety we Wrocławiu to zatem te gazety, które historycznie były związane z miastem i w nim powstały. Gazety we Wrocławiu to jednak również te ogólnopolskie gazety, które zwierają część powiązną z Wrocławiem.