Przejdź do treści
Jak rozliczać czas pracy kierowcy?

Jak rozliczać czas pracy kierowcy?

  kierowca

  Pracodawca zatrudniający osobę na stanowisko kierowcy samochodów powyżej 3,5 tony musi dopełnić określonych obowiązków. Rozliczanie czasu pracy nie należy do najłatwiejszych zadań. Tego typu kierowcy nie są bowiem pracownikami wykonującymi zawód w stałych godzinach. Pod uwagę należy wziąć też szereg innych czynników, które zostaną omówione w artykule. Jak prawidłowo rozliczać czas pracy kierowcy?

  Od czego zacząć rozliczanie czasu pracy kierowcy?

  Osoby pracujące na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony posiadają obowiązek rejestrowania aktywności. Dane można zapisywać na dwa sposoby – w zależności od wyposażenia pojazdu. Ciężarówki starszej generacji pozwalają na rejestrowanie czasu pracy przy pomocy tzw. tarczek. W przypadku nowszych samochodów aktywność jest rejestrowana na karcie kierowcy.

  Jak rozliczać czas pracy kierowcy? Staje się to możliwe po otrzymaniu wymienionych danych od kierującego bądź zgromadzeniu wykresówek z rozliczanego okresu (miesiąca, 3 miesięcy itp.) czy też zgraniu danych z karty kierowcy w postaci plików w formacie ddd. Jako że sam plik lub tarcza nie umożliwiają precyzyjnego rozliczenia, konieczne jest przetworzenie informacji przez specjalny program. Tarczki muszą zostać zeskanowane oraz opracowane, co oznacza wprowadzenie ilości przebytych kilometrów, miejsca wyjazdu i przyjazdu itp. Dane z kart powinny zostać prawidłowo wczytane do programu, by zobaczyć obraz aktywności w konkretnym okresie. Dzięki tak pozyskanym danym można przyrządzić ewidencję czasu pracy kierowcy.

  Jeśli rozliczenie odbywa się w systemie miesięcznym, ewidencja musi zostać przygotowana za właśnie taki okres. Analogicznie będzie w przypadku opcji trzymiesięcznej itp. Pod koniec dobrze jest umieścić podsumowanie przepracowanych godzin wraz z uwzględnieniem pracy realnej, przestojów, godzin nocnych, nadgodzin, dyżurów oraz godzin średniotygodniowych.

  Rozliczanie czasu pracy na podstawie ewidencji

  Jeśli opisana ewidencja została już przygotowana, można przejść do rozliczenia czasu pracy kierowcy. Na początku konieczne jest ustalenie wynagrodzenia zasadniczego. W przypadku kierowców z umową uwzględniającą ryczałty za dyżur czy godziny nadliczbowe stawka, wedle której liczy się składniki wynagrodzenia, wynika z przyjętych w umowie podziałów.

  Na wynagrodzenie zasadnicze składa się kilka czynników. To wartości płacone kolejno za pracę realną i przestój, w porze nocnej, w godzinach niedzielno-świątecznych, w nadgodzinach, w godzinach średniotygodniowych i za dyżur. Cały proces rozliczania może przyspieszyć korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych. W tym przypadku z pomocą przychodzi aplikacja webowa VTS Project. Więcej informacji o niej można znaleźć na stronie https://vtsproject.pl/.

  Rozliczanie płacy minimalnej w krajach Unii Europejskiej

  Szczególną uwagę warto poświęcić przypadkowi kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Muszą bowiem dostawać wynagrodzenie uwzględniające płacę minimalną w poszczególnych państwach wspólnoty, w których istnieje taki obowiązek. Osoby pracujące na stanowisku kierowcy oraz wykonujące załadunek lub rozładunek na terenie Francji, Austrii, Niemiec, Holandii itp. powinny posiadać wyodrębnione w ewidencji konkretne godziny pracy.

  Za swoją pracę kierowcy powinni też otrzymywać wynagrodzenie przeliczone zgodnie z aktualnym kursem euro. Co więcej, rozliczenie płacy minimalnej musi zostać uwzględnione w liście płac i podlega ono składkom ZUS.

  Podsumowanie

  Rozliczanie czasu pracy kierowców może się wydawać żmudne i wiąże się z wieloma obowiązkami. W przypadku kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego czy Państwowej Inspekcji Pracy brak rozliczeń może prowadzić do wysokich kar dla przedsiębiorcy. Jeśli firma dysponuje dużą flotą samochodów i wieloma pracownikami, może zostać wszczęte postępowanie o utratę dobrej reputacji prowadzące do odbioru licencji transportowej. Warto więc zadbać o dopełnienie obowiązków.